Trustbeurse

Die Trust se voorkeurbeurshouers is behoeftige leerders met bogemiddelde akademiese potensiaal wat hulself in kommersiële, wiskundige of 'n wetenskaplike rigting aan 'n goedgekeurde Universiteit, Tegnikon of Kollege wil bekwaam. Verder sal leerders uit die groter Bonnievale- en Moorreesburgdistrikte ook voorkeur kry.

Die aansoekvorm vir Bloemhof Beursfonds Trust-beurse sal op 1 Julie 2022 open en op 31 Augustus 2022 sluit. Suksesvolle aansoekers sal teen 25 November in kennis gestel word. 

Beurse vir studies in 'n wetenskaplike of wiskundige rigting
Oorsprong
In 2010 het 'n boorling van Bonnievale, wat op die plaas Goedverwacht grootgeword het, die Goedverwacht Trust met 'n aanvanklike skenking geloods. In 2015 het dié trust met die MKB-studiefondstrust saamgesmelt en staan nou bekend as die Goedverwacht MKB Studietrust.

Die MKB Studietrust het in 2012 tot stand gekom toe Overberg Agri Beperk die Graanboere Groep (MKB) gekoop het. Tydens dié onderhandelinge het drie partye (Rootstock Capital, Hugenote Investments en Blue Alpha Investments) ooreengekom om fondse te skenk vir die totstandkoming van die MKB Studietrust.

Die doel van die GoedverwachtMKB Studietrust is om studiebeurse aan minder bevoorregte kinders met buitengewone akademiese potensiaal aan die Bonnievale en Moorreesburg omgewings vir tersiere onderwys toe te ken.

EDUCATION is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Nelson Mandela
Beurse

Die Trust se voorkeurbeurshouers is behoeftige leerders wat hulself in 'n kommersiële, wiskundige of  wetenskaplike rigting wil bekwaam. Verder sal leerders uit die groter Bonnievale- en Moorreesburgdistrikte ook voorkeur kry.
Die Trust publiseer jaarliks in Julie op sy webwerf die aansoekvorm vir die volgende jaar.

Hoe lank duur die beurs?

Die duur van die beurs is vir die volle termyn van die suksesvolle beurshouer se studiekursus, op voorwaarde dat elke akademiese jaar ten volle geslaag word. Indien 'n beurshouer 'n akademiese jaar nie slaag nie, sal die beurshouer van nuuts af moet heraansoek doen vir die voortsetting van die beurs.

Watter kostes word betaal?

Die Trust wil suksesvolle aansoekers in die vermoë stel om hulle kursusse volledig en suksesvol af te handel. In buitengewone gevalle sal klasgelde, verblyfkoste en toelae vir studiemateriaal betaal word. Normaalweg betaal die beurs klasgelde minus alle ander beurse wat aan die beurshouer toegeken word, byvoorbeeld merietebeurse. Alle ander kostes mag vir die suksesvolle beurshouer se eie rekening wees, maar die trustees kan volgens diskresie aan werklik behoeftige suksesvolle kandidate addisionele fondse toe staan.

u

Wat gebeur as 'n beurshouer van studierigting verander?

Indien die beurshouer tydens sy/haar studies van studierigting wil verander, moet die Trustees onmiddellik in kennis gestel word en ook 'n motivering indien. Indien die nuwe kursus wat gevolg gaan word nie aan die vereistes van die trustees in hulle uitsluitlike diskresie voldoen nie, sal die beurshouer die beurs verbeur.

Moet 'n beurshouer enigiets terugbetaal?

50% van die beursbedrag moet binne 10 jaar ná voltooiing van die kursus terugbetaal word.

Trustees

Ilzemarie Knoetze (Voorsitter)
Thys du Toit
Mari Kilian
Madelene Coetzee

Maak 'n bydrae

Ten einde die Trust op die langtermyn lewensvatbaar te hou, is ons afhanklik van donasies. Indien jy 'n donasie wil maak, kontak ons gerus. Onthou, donasies aan die Trust is vrygestel van belasting deur die Suid Afrikaanse Inkomstediens (SAID).  Die Trust is as 'n PBO en 'n NPO geregistreer. Die Trust is verder in terme van Artikel 18A van die inkomstebelastingswet geregistreer.

Graduandi
  • Elche Schoeman het BRek Honneurs in 2017 voltooi.
  • Lizahn Viljoen het B Rek aan die einde van 2015 voltooi.
  • Dirk Marais het B Ing Meganies in 2018 voltooi.
  • Petro Rossouw het BSc Fisioterapie in 2018 voltooi.
  • May-Lee Michaels het die National Diploma in HR Management and Practices in 2018 voltooi.
  • Anja Marais het BCom Bestuurswetenskappe in 2019 voltooi.
  • Stefan Loubser het BIng Meganies in 2019 voltooi.
Huidige studente

In 2020 is daar 2 studente wat deur die Trust befonds word.

Stuur vir ons 'n boodskap