Doen Aansoek

Let daarop dat aansoeke vir 2021 op 31 Desember 2020 sluit. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie.

Stap 1 - Laai aansoekvorm en riglyne af

l

Stap 2 - Voltooi aansoekvorm

 
i

Stap 3 - Kry ondersteunende dokumente reg

Ons benodig die volgende dokumente saam met jou voltooide aansoekvorm (raadpleeg riglyne PDF in stap 1 vir meer inligting):

 

  1. Gewaarmerkte eksamenuitslae van Nov Graad 11 en Junie Graad 12
  2. Gewaarmerkte getuigskrif
  3. Afskrif van ID dokument van aansoeker en ouer/voog
  4. Keuringsbrief van die tersiêre instansie
  5. Beëdigde verklaring van ouer/voog om finansiële posisie te motiveer
  6. Afskrif van ouer/voog se salarisstrokie
  7. Motivering van 300 woorde

Stap 4 - Stuur aansoekvorm en dokumente

Stuur asseblief jou voltooide aansoekvorm en die 7 ondersteunende dokumente na die volgende e-pos adres: info@goedverwachtmkbtrust.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Augustus 2018

** Let Wel: Geen onvolledige aansoeke sal oorweeg word nie